AKTUALNOŚCI
INFO
MATERIAŁY WIDEO
FOTO
KONTAKT

Grupa AnonyMMous.org powstała w 2012 roku przy okazji projektu teatralnego WTF

W skład grupy wchodzą ludzie obojga płci, mieszkający w Poznaniu, na co dzień zajmujący się egzytencją w szerokopojętym świecie kultury. Niczym siatka terrorystyczna AnonyMMous.org nie posiada jednoznacznie określonego systemu hierarchii, raczej komórki odpowiedzialne za poszczególne działania. Praca kolektywna czy kreacja zbiorowa wydają się najbliżej określać istotę funkcjonowania grupy.
AnonyMMous.org w różnych konstelacjach i z różną intensywnością współpracowali ze sobą w wielu projektach teatralnych, muzycznych, audiowizualnych, performatywnych etc. Nazwa AnonyMMous.org jest jednocześnie adresem strony internetowej, będącej jedynym autoryzowanym źródłem informacji o grupie i jej projektach. Jak należy się domyślać, członkowie zespołu pozostają anonimowi.


Projekt “WTF” grupy AnonyMMous.org INFO

Projekt zakłada wykorzystanie zajść z początku tego roku, znanych jako „sprawa ACTA” do poruszenia kwestii drażliwych społecznie. Z perspektywy internauty, osoby moderującej dyskusję na portalach społecznościowych, widzimy jak pole jego zainteresowań stopniowo się zwiększa. Zaczyna ono obejmować politykę koncernów międzynarodowych, przyczyny kryzysu 2008 roku oraz inne często spychane na margines problemy. ACTA – Zmarnowana rewolucja? – Niewykorzystana szansa?, Jednorazowy zryw ?
W czasach gdy flash mob (spontaniczne zbieranie się ludzi w jednym miejscu, umówionych wcześniej za pomocą Internetu) stał się bardzo często narzędziem agencji reklamowych do sztucznego podsycania konsumpcyjnych potrzeb, ruch ACTA był przejawem autentycznej zbiorowej ukierunkowanej i wyartykułowanej niechęci. Niechęci do rządu, który podpisuje umowy decydujące o naszym życiu bez informowania społeczeństwa i bez potrzeby konsultacji. Niechęci do międzynarodowych koncernów, które za sprawą lokalnych przepisów w krajach Europy, również zachodniej, postanowiły ograniczyć wolność. Niechęci do każdej formy kontroli Internetu - ostatniej oazy wolności na świecie.